Uvjeti korištenja

1. Definicije

Portal shop.ljekarna.info pruža online usluge putem Internet stranica na domeni shop.ljekarna.info, kojom upravlja portal shop.ljekarna.info, Franjevački trg 1, Varaždin.

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, kupovine proizvoda, eventualnog savjetovanja korisnika te provođenja financijskih transakcija. Navedene usluge zajednički pružaju portal shop.ljekarna.info i treće strane.

Pod pojmom “Internetske stranice” u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene shop.ljekarna.info.

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge portala shop.ljekarna.info.

Ova internetska stranica je u vlasništvu Portala shop.ljekarna.info koji je i nezavisni distributer proizvoda Mreže CaliVita International. Vlasnik stranice preuzima isključivu odgovornost za bilo koji ili sve sadržaje web stranice te niti CaliVita International, niti bilo koja od njihovih pravnih osoba koja je angažirana u bilo kojoj aktivnosti nema nikakve izravne veze s web stranicom pa tako niti ne prihvaća ikakvu odgovornost s time u vezi.

2. Općenito

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica portala shop.ljekarna.info od strane Krajnjih korisnika.

Pravo Korištenja ovih Internetskih stranica osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik je upoznat i suglasan da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju portala, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane portala shop.ljekarna.info, pa iz toga razloga portal shop.ljekarna.info ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane portala shop.ljekarna.info.

Portal shop.ljekarna.info zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice.

Portal shop.ljekarna.info može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

3. Promjena uvjeta korištenja

U slučaju da dođe do promjene Uvjeta korištenja, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice na portalu shop.ljekarna.info, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama shop.ljekarna.info . Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Stoga savjetujemo svim korisnicima da periodično pregledaju ovu stranicu i prouče bilo kakve promjene u Uvjetima korištenja.

4. Oprema

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica na portalu shop.ljekarna.info, te sve sa tim povezane troškove. Portal shop.ljekarna.info nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja Internetskih stranica na portalu shop.ljekarna.info.

5. Ponašanje krajnjeg korisnika

Internetske stranice na portalu shop.ljekarna.info, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama shop.ljekarna.info, autorska su djela te su vlasništvo portala shop.ljekarna.info .

Krajnji korisnik ne smije koristiti Internetske stranice na portalu shop.ljekarna.info za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika Internetskih stranica portala shop.ljekarna.info na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalu konkurenciju portalu shop.ljekarna.info.

6. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika.

Portal shop.ljekarna.info nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica shop.ljekarna.info djelomično ili u cijelosti.

Vlasnik portala ne može jamčiti da uporaba internetskih stranica na portalu shop.ljekarna.info neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti može jamčiti za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (i) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Ni u kojem slučaju Vlasnik portala ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Portal shop.ljekarna.info također se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice shop.ljekarna.info . U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti portala shop.ljekarna.info.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim portal shop.ljekarna.info, podružnice, njihove odgovorne osobe, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

7. Razno

Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji su dostupni putem portala shop.ljekarna.info.

Portal shop.ljekarna.info može sadržavati veze (linkove) na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze postavljene su samo radi praktičnosti ili međusobne poslovne suradnje, a ne kao potvrda od strane portala shop.ljekarna.info za sadržajem na stranicama trećih strana, i time portal shop.ljekarna.info izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako krajnji korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost.

Ako nemate pismenu dozvolu ili potpisani ugovor sa Vlasnikom portala shop.ljekarna.info, a koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznice portala shop.ljekarna.info na treće internetske stranice koje nisu vlasništvo portala shop.ljekarna.info. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana te na njima neovlašteno postavi poveznicu na portal shop.ljekarna.info, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti portala shop.ljekarna.info.

Naslovi poglavlja korišteni u ovim Uvjetima korištenja služe samo radi lakše orijentacije i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima.

Ako bi odredbe ovih Uvjeta korištenja bile u potpunosti ili djelomično neprovedive, to ne mijenja djelotvornost ostalih odredbi ovih Uvjeta korištenja, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Sjedište portala je u Varaždinu, Franjevački trg 1, u Republici Hrvatskoj.
Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja Internetskih stranica portala shop.ljekarna.info (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Varaždinu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Varaždinu.”